Tumblelog by Soup.io
 • bollabolla
 • danceavecjohnny
 • kataomoi
 • rusalkaa
 • lovebuzz
 • unitedsoupsfood
 • fuckingsleepyhead
 • sawicka
 • stonerr
 • Jaswicis
 • PeaceInHeart
 • lacamilla86
 • kawayo
 • beyond-invisible
 • woodynook
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2017

1619 76bd
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viastonerr stonerr

December 06 2017

Już nie będzie pierwszych randek. Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem. Nie będziesz już na studiach. Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady. Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu. Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach. Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka. Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viasoulwax soulwax
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viasoulwax soulwax
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viasoulwax soulwax
4398 9ea9 500
Reposted fromkociokwik kociokwik viaPsaiko Psaiko
2618 1239
Reposted fromzciach zciach vialaberbla laberbla
Reposted fromFlau Flau viaPsaiko Psaiko
7601 7def 500
Reposted fromtgs tgs viaPsaiko Psaiko
8138 3949 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPsaiko Psaiko
8166 da09
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPsaiko Psaiko

December 05 2017

9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing vianawetsrednio nawetsrednio
6750 edfb
Reposted fromfinnglas finnglas vianawetsrednio nawetsrednio
6884 efa8 500
Reposted fromjottos jottos vianawetsrednio nawetsrednio
6673 31ac
Reposted fromhavingdreams havingdreams viairbjarbirb irbjarbirb
6781 5dcc
BEST PLAN
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viasoulwax soulwax
9726 2649 500
Reposted fromsommteck sommteck viadzony dzony
0215 402d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl